השוואה בין הגרסאות

מאפיינים

Free Edition

Standard Edition

Professional Edition

Enterprise Edition

מספר מקסימאלי של מועמדים במערכת

500

50,000

1,000,000

לא מוגבל

מספר מקסימאלי של משתמשים במערכת

1

5

25

לא מוגבל

מספר מקסימאלי של מעסיקים במערכת

1

5

500

לא מוגבל

מספר מקסימאלי של אנשי קשר  למעסיק

1

1

50

לא מוגבל

מספר מקסימאלי של משרות פתוחות למעסיק

3

2

50

לא מוגבל

מספר מקסימאלי של ספקים

1

5

25

לא מוגבל

מספר מקסימאלי של קבצים כולל קורות חיים למועמד

1

5

10

לא מוגבל

מספר מקסימאלי של קבצים למעסיק

1

1

10

לא מוגבל

יצירה של ציידים אוטומטים

עד 5

עד 10

לא מוגבל

לא מוגבל

יצירת פעילויות למועמד

1

עד 10

לא מוגבל

לא מוגבל

יצירת פעילויות למעסיק

1

1

לא מוגבל

לא מוגבל

יצירת פעילויות לספקים
(מקורות גיוס)

לא קיים

לא קיים

קיים

קיים

ניהול משימות ופעילויות למועמדים

לא קיים

קיים

קיים

קיים

ניהול משימות ופעילויות למעסיקים

לא קיים

לא קיים

קיים

קיים

חוזה שירות

לא קיים

Standard

Professional

Enterprise

שיתוף פעולה בין משתמשים מתוך המערכת

לא קיים

לא קיים

קיים

קיים

אתר משרות אירגוני

לא קיים

לא קיים

בתשלום נוסף

קיים

לוח מחוונים אישי

לא קיים

קיים

קיים

קיים

שליחת אימייל

לא קיים

לא קיים

קיים

קיים

שליחת SMS

לא קיים

לא קיים

קיים

קיים